Ing. Dana Míznerová

Ing. Dana Míznerová

Krédo

Úradné hodiny

Úradné hodiny: 7.30 - 15.30 (streda)

Informácie

Organizačná zložka školy

Spojená škola

Členstvo v orgánoch školy

Predmety, ktoré učí

Žiadne

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne