Martina Ambrušová

Martina Ambrušová

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Materská škola, Spojená škola

Členstvo v orgánoch školy

Predmety, ktoré učí

Žiadne

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne