Martina Zálesňáková

Martina Zálesňáková

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Gymnázium, Materská škola, Spojená škola, Základná škola

Členstvo v orgánoch školy

Predmety, ktoré učí

Žiadne

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne