Mgr. Katarína Hušková

Mgr. Katarína Hušková

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

"Matematika je veda vied. Vysvetlíš ňou vesmír. Pokora je cnosť cností. Pochopíš ňou vesmír."

Organizačná zložka školy

Gymnázium, II. stupeň, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Seminár z geografie
Matematika
Geografia
Matematika

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne