Mgr. art. Lenka Balleková

Mgr. art. Lenka Balleková

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Každé dieťa sa narodí ako umelec. Problém je ostať umelcom, keď vyrastie. Picasso

Organizačná zložka školy

Gymnázium, II. stupeň, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Umenie a kultúra
Technika
Výtvarná výchova

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne