Mgr. Lukáš Otruba

Mgr. Lukáš Otruba

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Gymnázium, II. stupeň, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Biológia
Geografia
Geografia
Dejepis

Krúžky, ktoré vedie