Search

Mgr. Marek Gabriš

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Gymnázium, II. stupeň, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Telesná a športová výchova

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne