Mgr. Martin Macejka

Mgr. Martin Macejka

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

"Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!"

Organizačná zložka školy

Gymnázium, Spojená škola

Členstvo v orgánoch školy

Predmety, ktoré učí

Občianská náuka
Spoločenskovedný seminár
Seminár z dejepisu
Dejepis

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne