Mgr. Michaela Florková

Mgr. Michaela Florková

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

"Carpe diem."

Organizačná zložka školy

Gymnázium, II. stupeň, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Matematika
Chémia
Matematika

Krúžky, ktoré vedie

Matematika a matematické prechádzky s matematikou v praxi