Mgr. Michaela Florková

Mgr. Michaela Florková

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

"Carpe diem."

Organizačná zložka školy

Gymnázium, II. stupeň, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Matematika
Chémia
Matematika