Mgr. Michaela Lániková

Mgr. Michaela Lániková

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Gymnázium, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Seminár z chémie
Seminár z biológie
Biológia
Biológia
Občianská náuka

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne