Mgr. Viera Slezáková

Mgr. Viera Slezáková

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

„Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci.“

Organizačná zložka školy

Gymnázium, II. stupeň, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Konverzácie z anglického jazyka
Katolícke náboženstvo
Jazyk anglický
Katolícke náboženstvo

Krúžky, ktoré vedie

Príprava na maturitu z ANJ