Michal Kuklovský

Michal Kuklovský

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Gymnázium, II. stupeň, Spojená škola, Základná škola

Členstvo v orgánoch školy

Predmety, ktoré učí

Informatika
Informatika

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne