mjr.ThDr. PhDr .Slávko Ganaj, PhD

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Členstvo v orgánoch školy

Predmety, ktoré učí

Žiadne

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne