Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

PaedDr. Tatiana Šulíková

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

A my sme to, čo musí dať nášmu životu zmysel.

Predmety, ktoré učí

Občianská náuka
Telesná a športová výchova