PhDr. Daniela Pavúčková

PhDr. Daniela Pavúčková

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Gymnázium, II. stupeň, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Jazyk nemecký
Jazyk nemecký
Jazyk anglický

Krúžky, ktoré vedie