Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Koordinátor informatizácie
Koordinátor prevencie
Psychologička
907 405 082
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
0918 813 418