Koordinátor informatizácie
Koordinátor prevencie
Psychologička
907 405 082
Koordinátor informatizácie, správca siete
Školský digitálny koordinátor
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0901 720 084
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
0918 813 418