Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Učiteľ

,,Učíme sa pre život, nie pre školu" Seneca

Učiteľ
Vychovávateľ

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Učiteľ

Nerob druhým to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.

IMG_20211006_085827 (1)
Koordinátor ročníkových projektov

Dôveruj....

Učiteľ
Zdravotník

"Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe."

Učiteľ

„Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci.“

Koordinátor pohybových predpokladov
Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
0905 822 447

Účet ŠKD (Prima banka):

SK05 5600 0000 0032 0929 0006

Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

Koordinátor školského časopisu Rybka
Koordinátor výchovy k ľudským právam
Koordinátor žiackej rady - ZŠ
Učiteľ
Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ

"Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein

Učiteľ

"Boha hľadať a nachádzať vo všetkom.! Sv. Ignác Loyolský

Učiteľ

"Matematika je veda vied. Vysvetlíš ňou vesmír. Pokora je cnosť cností. Pochopíš ňou vesmír."

Učiteľ

Každé dieťa sa narodí ako umelec. Problém je ostať umelcom, keď vyrastie. Picasso

DSC02243
Učiteľ

"Ľudskosť a múdrosť."

fotoJankovic2
IT technik
Učiteľ

"Mladí myslia, že s nimi svet začína. Starí majú pocit, že s nimi svet končí. Hľadajme spoločnú cestu."

AS na web
Koordinátor študentskej rady - GYM
Učiteľ

"Čo dávaš, to sa ti vracia."

Charitatívne zbierky
Koordinátor ENV
Učiteľ