Search
Silvia Vavreková
Asistent učiteľa
Pedagogický asistent
sdr
Asistent učiteľa
Pedagogický asistent

Láska a pozornosť našim najmenším.

Andrej Sklenár
lyž. výcviku
Učiteľ

Život je ako cvičenie, čím je ťažšie, tým silnejším sa stávaš.

Anna Šúňová
Školský digitálny koordinátor
Učiteľ

"Učiteľ, ktorý nedokáže podporiť aj toho najslabšieho žiaka v triede, si nezaslúži titul učiteľ."

Božena Orgoňová
Asistent učiteľa

"Každý deň prežívajte tak, ako by bol posledným dňom vášho života".

Simona Dermeková
Učiteľ

Vždy sa všetko na dobré obráti.

Eva Janotková
Učiteľ

,,Učíme sa pre život, nie pre školu" Seneca

Učiteľ
Vychovávateľ

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Učiteľ

Nerob druhým to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.

IMG_20211006_085827 (1)
Koordinátor ročníkových projektov

Dôveruj....

Renáta Nechalová
Učiteľ
Zdravotník

"Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe."

Veronika Šišanová
Príprava zápisníc
Učiteľ

The early bird catches the worm.

Viera Slezáková
Supervízor
Učiteľ

"Múdrosť prichádza, keď sa zbavíme prekážok, ktoré sme si postavili pomocou pojmov a programov. Znamená to, že sme vnímaví ku každej situácii a ku každému človeku a nenecháme sa ovplyvniť niečím, čo si zo sebou prinášame, čímkoľvek, čo nám ostalo z našich predchádzajúcich skúseností."

Koordinátor pohybových predpokladov
Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
0905 822 447

Účet ŠKD (Prima banka):

SK05 5600 0000 0032 0929 0006

Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

Koordinátor školského parlamentu - ZŠ
Koordinátor výchovy k ľudským právam
Učiteľ
Učiteľ

To, čo je pred Tebou i za Tebou je nič oproti tomu, čo je v Tebe.

DSC02243
Učiteľ

"Ľudskosť a múdrosť."

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Supervízor
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ

"Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein

Učiteľ

"Boha hľadať a nachádzať vo všetkom.! Sv. Ignác Loyolský

Katarína Hušková
Učiteľ

"Matematika je veda vied. Vysvetlíš ňou vesmír. Pokora je cnosť cností. Pochopíš ňou vesmír."

Lenka Balleková
Učiteľ

Každé dieťa sa narodí ako umelec. Problém je ostať umelcom, keď vyrastie. Picasso

fotoJankovic2
IT technik
Učiteľ

"Mladí myslia, že s nimi svet začína. Starí majú pocit, že s nimi svet končí. Hľadajme spoločnú cestu."

Dagmar Scherhauferová
Učiteľ
Vychovávateľ

Nechať sa inšpirovať je skvelé, ale nadchnúť a inšpirovať je úžasné

AS na web
Koordinátor školského časopisu Rybka
Koordinátor školského parlamentu - GYM
Učiteľ

"Čo dávaš, to sa ti vracia."

Supervízor
Učiteľ
Zástupca PZ
Zuzana Lepišová
Charitatívne zbierky
Koordinátor ENV
Učiteľ