Učiteľ

,,Učíme sa pre život, nie pre školu" Seneca

Učiteľ
Vychovávateľ

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Učiteľ

Komu nedokážeš pomôcť, tomu aspoň neublíž.

Učiteľ

Nerob druhým to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.

PaedDr. Tatiana Šulíková
Učiteľ

A my sme to, čo musí dať nášmu životu zmysel.

Koordinátor prevencie
Učiteľ

"Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe."

Učiteľ

„Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci.“

Učiteľ

"Keď si myslíš, že to dokážeš, alebo to nedokážeš; v obidvoch prípadoch máš pravdu." Henry Ford

Mgr. Michaela Florková
Učiteľ
Zdravotník

"Carpe diem."

Koordinátor výchovy k ľudským právam
Učiteľ
Učiteľ

"Matematika je veda vied. Vysvetlíš ňou vesmír. Pokora je cnosť cností. Pochopíš ňou vesmír."

Učiteľ

Každé dieťa sa narodí ako umelec. Problém je ostať umelcom, keď vyrastie. Picasso

Koordinátor informatizácie, správca siete
Školský digitálny koordinátor
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0901 720 084

"Zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou." Flp 3,13

Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
0918 813 418

konzultácie: kedykoľvek podľa dohody v pracovnom čase

"A tak zostávajú tri: viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska."

Učiteľ

"Ľudskosť a múdrosť."

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ

"Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein

Učiteľ

"Boha hľadať a nachádzať vo všetkom.! Sv. Ignác Loyolský

Mgr. Erik Jankovič
Učiteľ

"Mladí myslia, že s nimi svet začína. Starí majú pocit, že s nimi svet končí. Hľadajme spoločnú cestu."

Mgr. Adriana Sniščáková
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0905848565

"Čo dávaš, to sa ti vracia."

Učiteľ

"Človek žije skutočný život ak je šťastný zo šťastia iných."