Projektové výzvy ZŠ

RECYKLOHRY

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi.
Projektové výzvy ZŠ

Muzikálna učebňa

Cieľom projektu je vytvorenie špeciálnej odbornej učebne na vyučovanie hudobnej výchovy a pre podporu muzikálnych voľnočasových aktivít žiakov školy (spevácky zbor, hudobno-spevácky krúžok a iné).

Kláštorná záhrada

Zámerom nášho projektu je obnovenie pôvodnej františkánskej kláštornej záhrady v priestore školského vnútrobloku, tzv. kvadrumu.
Projektové výzvy ZŠ
„Modrá škola – voda pre budúcnosť” je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Projektové výzvy ZŠ
Projektové výzvy ZŠ

ČSOB Zamestnanecký grantový program: Otvorená telocvičňa pre všetkých

Cieľom projektu je vytvorenie otvorenej a atraktívnej fitness telocvične v areáli školy, aby žiaci mohli získať trvalý vzťah k pohybovým aktivitám ako dôležitému predpokladu na osvojenie si zdravého životného štýlu.

RENOVABIS Školská knižnica – centrum vzdelanosti a kultúrnosti

Cieľom projektu je vytvorenie modernej školskej knižnice ako jedinečného vzdelávacieho a kultúrneho priestoru, ktorý nie je skladom starých kníh, ale atraktívnym miestom pre individuálne a kolektívne štúdium, čítanie, komunikáciu a stretávanie sa.
Projektové výzvy ZŠ

e-Twinning spolu s Brnenským biskupským gymnáziom BIGY a francúzskym gymnáziom

Naša škola sa zapojila do spolupráce e-Twinning spolu s Brnenským biskupským gymnáziom BIGY a francúzskym gymnáziom.
Projektové výzvy ZŠ

Rovesnícka Mediácia v Škole

Čoskoro sa končí školský rok a každý z nás sa rozbehne do sveta, sme totiž deviataci a máme pred sebou novú etapu života.
Projektové výzvy ZŠ