Search

Vážení rodičia a priatelia školy,

v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky.

Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie – Rodičovské združenie ProSchola.

Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, ktorými chceme vyjadrovať zmysluplné hodnoty a rozvíjať potenciál generácie mladých ľudí.

Za všetky Vaše dary Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!

Súbory na stiahnutie