Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov) k testovaniu žiakov 5. ročníkov ZŠ v šk. roku 2022/23

 Termín testovania

Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 17. mája 2023 (streda) vo všetkých základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.

Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy Ø  poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Povolené pomôcky: pero , ktoré píše na modro, nie gumovacie; pomocný papier na MAT (dodá škola)

Zakázané pomôcky:     mobilné telefóny,

                                      MAT– pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra

                                      SJL- výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Počet testových úloh:  MAT– 30 úloh ( 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom 1                                       odpovede zo 4 možností)

                                      SJL–  30 úloh (20 úloh s výberom 1 odpovede zo 4 možností; 10 otvorených úloh                                       s tvorbou krátkej odpovede)

Časový harmonogram:

Matematika 

8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH a pomocných papierov

8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:20 (60 min) administrácia testu z matematiky

9:20 – 9:25 (5 min) zbieranie testov a OH

9:25 – 9:50 (25 min) prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

9:50 –  9:55 (5 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9:55 – 10:05 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 – 11:05 (60 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:05 – 11:10 (5 min) zbieranie testov a OH

11.10 h   koniec testovania

 

V nižšie uvedených odkazoch nájdete dokumenty k tomuto testovaniu:

Zakladne informacie T5_2023.pdf (nucem.sk)

Špecifikácia testu z matematiky

Špecifikácia testu z matematiky (nucem.sk)

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov (nucem.sk)

Po ukončení testovania žiaci odchádzajú domov.

 

Informácie pre žiakov so ZZ a ich rodičov (zákonných zástupcov) k testovaniu žiakov 5. ročníkov ZŠ v šk. roku 2022/23

 Termín testovania

Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 17. mája 2023 (streda) vo všetkých základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 Ø poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Žiaci so ŠVVP majú upravené podmienky testovania:

– predĺženie časového limitu pri riešení úloh testu, 

-úprava testu po formálnej (grafickej) stránke,

-úprava testu po obsahovej stránke,

-použitie kompenzačných pomôcok

– prítomnosť asistenta

Úpravy v priebehu testovania budú len také, aké mal žiak v priebehu vzdelávania na ZŠ

Povolené pomôcky: pero , ktoré píše na modro, nie gumovacie

Zakázané pomôcky:       mobilné telefóny,

                                        MAT– pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra

                                        SJL- výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Počet testových úloh:    MAT– 30 úloh ( 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom 1                                                     odpovede zo 4 možností)

                                         SJL–  30 úloh (20 úloh s výberom 1 odpovede zo 4 možností; 10 otvorených úloh                                              s tvorbou krátkej odpovede)

Časový harmonogram:

Matematika 

8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:35 (75 min) administrácia testu z matematiky

9:35 – 9:40 (5 min) zbieranie testov a OH

9:40 – 10:05 (25 min) prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:05 –  10:10 (5min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:10 – 10:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:20 – 11:35 (75 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:35 – 11:40 (5 min) zbieranie testov a OH

11.40 h    koniec testovania

Časový harmonogram žiakov so ZZ zo SJL  je možné prispôsobiť v závislosti od ukončenia riešenia testu z matematiky.

 

V nižšie uvedených odkazoch nájdete dokumenty k tomuto testovaniu:

Zakladne informacie T5_2023.pdf (nucem.sk)

Špecifikácia testu z matematiky

Špecifikácia testu z matematiky (nucem.sk)

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov (nucem.sk)

Po ukončení testovania žiaci odchádzajú domov.