Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov) k Testovaniu žiakov 5. ročníkov ZŠ v šk. roku 2020/2021

 

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie, že

 

         TESTOVANIE 5 2021 sa ruší.

Odôvodnenie:

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt.