Informácie pre žiakov a ich ZZ

Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční 

a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov

– matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
– matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

b) v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov

– slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,
– ukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.