Krúžok slovenského jazyka a literatúry 9.C

Cvičenia zo slovenského jazyka 9.B

Cvičenia zo slovenského jazyka 9.A

Matematika a matematické prechádzky s matematikou v praxi

Kondičné tréningy z matematiky 9.B

Kondičné tréningy z matematiky 9.A

ANJ na nadobudnutie a posilnenie jazykových zručností potrebných na úroveň B1

Kondičné a relaxačné cvičenia pre dievčatá

Pohybovňa – gymnastické cvičenia, parkour, free run – p. Pálka

Pohybová príprava a gymnastika – p. Piasecký