Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Zážitkové čítanie

30.03. 10:00

30.03. 11:00

Chemická olympiáda

30.03. 08:00

30.03. 13:35

Maratónske hry

30.03. 08:00

30.03. 13:35

Veľkonočný šachový turnaj

30.03. 08:00

30.03. 13:35

McDonald cup

31.03. 08:00

31.03. 13:35

Burza kníh

31.03. 08:00

31.03. 13:35