Sv. omša

17.09. 08:05

17.09. 08:45
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (františkánsky)