Search

Prezentácia animátorskej školy 

21.06. 10:40

21.06. 11:00

Rozlúčka s predškolákmi

21.06. 16:00

21.06. 17:00

Účelové cvičenia II.st. 

21.06. 08:00

21.06. 12:40

Didaktické hry I.st.

21.06. 08:00

21.06. 11:45

Svätá omša

21.06. 08:00

21.06. 08:50