Sv. omša

22.10. 08:05

22.10. 08:50
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (františkánsky)