Školská literárna súťaž – „Starí rodičia, sme tu stále s vami a pre vás“

Milí študenti, úcta k starším, pokora v službe pre nich a ich dôležitosť v našom živote je výnimočná. Preto sme sa rozhodli pokračovať v duchu už prechádzajúcich aktivít smerovaných k spájaniu sa so staršími. Vyhlásená literárna súťaž ostáva vo vašich perách. Môžete si zvoliť ľubovoľný žáner (úvaha, rozprávanie, poviedka, charakteristika, lyrická alebo epická báseň…) a […]

Sv. omša zo školskej kaplnky 12.01.2022 o 08.05

Milí priatelia. Svätá omša bude obetovaná za nedávno zosnulého pána JUDr. Ivana Budinského, absolventa pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant v ročníku 1943-1944). Život pána Budinského bol celý život spätý s našim gymnáziom. Bol nielen vynikajúcim študentom, ale významnou mierou sa podieľal na tvorbe kroniky absolventov rehoľného gymnázia z roku 1927-1945. Po sv. omši sa pán Alfréd […]

Smútime za legendou školy

Vážené školské spoločenstvo, priatelia, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 97 rokov zomrel pán Ivan Budinský, absolvent nášho pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant 1943/1944). Pohreb zomrelého sa uskutoční v stredu 12. januára 2022 o 14,00 na starom cintoríne v Malackách.   Česť jeho svetlej pamiatke!

Od 10. januára škola prezenčne!

Milí rodičia, priatelia, pozdravujeme Vás na začiatku nového kalendárneho roku a želáme Vám počas celého roka plnosť zdravia, radosti, pokoja a dôvery v lepšiu budúcnosť! Máme radosť, že od 10. januára sa na celej škole obnovuje prezenčné vzdelávanie. Budeme sa riadiť školským semaforom a školskou internou smernicou. POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIE Pozývame Vás na plánované rodičovské stretnutie, […]

Virtuálne DOD je za nami!

Záznam z nášho DOD z 25.11., ktoré sa konalo od 17:00 do 18:00 si môžete pozrieť v archíve na našom youtube.

Smútime za našou pani riaditeľkou

Vážené školské spoločenstvo, priatelia, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 75 rokov zomrela pani Ľudmila Hájková, bývalá učiteľka a dlhoročná riaditeľka na našej cirkevnej základnej škole. Pohreb zomrelej sa uskutoční v piatok 7. januára 2022 o 14,00 na starom cintoríne v Malackách.   Pani Ľudka zostáva v našich srdciach.   Česť jej svetlej pamiatke!