Odovzdávanie polročných výpisov klasifikácie prospechu a správania

Vážení rodičia, v pondelok 31.01.2022 prebehne odovzdávanie polročných výpisov klasifikácie prospechu a správania. Deťom, ktoré nie sú v škole (napr. z dôvodu karantény) budú výpisy odovzdané osobne, ale neskôr. Všetkým žiakom budú v pondelok publikované polročné výpisy aj elektronicky cez Edupage o 14:00. Odovzdávanie polročných výpisov: 1. – 4. roč. ZŠ: 1. – 4. hod. […]

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 25.01.2022

Milí rodičia, žiaci, študenti, priatelia, na základe novej vyhlášky ÚVZ SR k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie bola aktualizovaná aj interná školská smernica. Prosíme vás o jej naštudovanie. Zmeny sú vyznačené farebne. Zásadné zmeny: 1. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu  s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa […]

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 20.01.2022

Milí žiaci, vážení rodičia, priatelia, posielame Vám upravenú Internú smernicu o vnútornom režime školy, v zmysle aktualizovaného školského semaforu. Zmeny v smernici sú vyznačené farebne. Najdôležitejšia zmena: Školské akcie (výlety, exkurzie, kurzy, vychádzky atď.) sa spravidla neorganizujú. Výnimočne sa môžu školské akcie (mimovyučovacie aktivity) organizovať za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný) a len pre […]

Poďakovanie pani riaditeľke Ľudmile Hájkovej

Dňa 3. januára 2022 nás zasiahla smutná správa. Vo veku 75 rokov nás navždy opustila naša bývalá kolegyňa a riaditeľka cirkevnej školy Mgr. Ľudmila Hájková. Najkrajšie, čo človek po sebe môže na svete zanechať, sú plody jeho práce. Svojím životom, svojou prácou zanecháva pre nás ostatných načaté stopy a šľapaje, po ktorých  treba kráčať ďalej. A […]

Hovorme o jedle

Aj za tohtoročný projektová deň Hovorme o jedle dostala naša škola ocenenie v podobe strieborného diplomu. Bolo to síce ešte na jeseň, ale spomienky na príjemne a užitočne strávený deň máme stále.

Prihláška – „… a Slovo bolo u Boha …“

Sme veľmi radi, že tento rok sa na našej škole uskutoční dňa 26.4. 2022 krajské kolo XXVIII. ročníka recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy „…a Slovo bolo u Boha…“ . Školy, ktoré sa chcú do súťaže zapojiť, prosíme podať vyplnenú prihlášku do 19. apríla 2022 elelektronicky na e-mailovú adresu barankova.lydia@csmalacky.sk alebo poštou na adresu školy.

Školská literárna súťaž – „Starí rodičia, sme tu stále s vami a pre vás“

Milí študenti, úcta k starším, pokora v službe pre nich a ich dôležitosť v našom živote je výnimočná. Preto sme sa rozhodli pokračovať v duchu už prechádzajúcich aktivít smerovaných k spájaniu sa so staršími. Vyhlásená literárna súťaž ostáva vo vašich perách. Môžete si zvoliť ľubovoľný žáner (úvaha, rozprávanie, poviedka, charakteristika, lyrická alebo epická báseň…) a […]

Sv. omša zo školskej kaplnky 12.01.2022 o 08.05

Milí priatelia. Svätá omša bude obetovaná za nedávno zosnulého pána JUDr. Ivana Budinského, absolventa pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant v ročníku 1943-1944). Život pána Budinského bol celý život spätý s našim gymnáziom. Bol nielen vynikajúcim študentom, ale významnou mierou sa podieľal na tvorbe kroniky absolventov rehoľného gymnázia z roku 1927-1945. Po sv. omši sa pán Alfréd […]

Smútime za legendou školy

Vážené školské spoločenstvo, priatelia, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 97 rokov zomrel pán Ivan Budinský, absolvent nášho pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant 1943/1944). Pohreb zomrelého sa uskutoční v stredu 12. januára 2022 o 14,00 na starom cintoríne v Malackách.   Česť jeho svetlej pamiatke!