Materská škola

Základná škola

8. 10. 2021 žiačky 7. ročníka predviedli mladším spolužiakom svoje zručnosti s používaním prostredia micro:bit. Prezentácia sa uskutočnila pri dodržaní pandemických opatrení tak, aby sa žiaci nepremiešavali. Žiačky 7. ročníka prezentovali prácu s micro:bit pred...
V piatok 8.10. sa žiaci 1. až 7. ročníka zúčastnili projektového dňa „Hovorme o jedle“. Tentokrát deti spoznávali niečo, s čím sa bežne stretávajú na tanieri – krumple, grule, bandurky, švábka či spisovne zemiaky. Počas troch hodín sa...
Vážení rodičia, posielam Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami. Zmeny sa týkajú ospravedlňovania neprítomnosti detí materskej školy z dôvodu ochorenia. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka z dôvodu ochorenia na...
Gratulujeme 🙂 Opora priateľa    1.miesto   Garbiarova Agata _5A   2.miesto   Allesandra Ftacnikova 2B   3.miesto   Garbiarova Agata _5A Dominanty Záhoria 1.miesto     Zajackova_ Simona 7A 2.miesto     Ballek Bruno  3C 3.miesto     Longauerová Lea  Hrdinovia...
V pondelok 4.10. na sviatok sv. Františka si naši gymnazisti užili chvíle imatrikulácie, ktoré skvele pripravila 3.G.
V piatok 24. 9.  2021 sa naša škola zapojila do zbierky Biela Pastelka, ktorá patrí medzi 10 najväčších organizovaných zbierok na Slovensku.
3. septembra 2021 sme slávnostne otvorili novú Materskú školu Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Súčasťou otvorenia bola sv. omša, ktorú celebroval Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. Slávnostnú liturgiu sprevádzal zbor z cirkevného konzervatória pod vedením jeho riaditeľa a organistu Mgr. Art. Mareka Vrábla, ArtD.
Slávik Slovenska
Školské kolo v speve ľudových piesní
Boj proti hladu
Aj tento rok, sa naša škola zapojila už do15. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky  „Boj proti hladu.“ Organizuje ju Vincentská rodina, k zmierneniu chudoby hladu, choroby, či iného utrpenia na Haiti, v Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a tiež na Slovensku.
Európska noc výskumníkov na Slovensku
Tento rok sa festival vedy uskutočnil 24.9.2021. Kvôli pandémii COVID-19 zostal aj tento rok hlavný program v interaktívnom online štúdiu, ktoré divákom prinieslo pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov a bol doplnený o aktivity na školách a ďalšie sprievodné podujatia a súťaže.
Úspešní v cezpoľnom behu
Dňa 28.9. 2021 sa v Zámockom parku skutočnilo okresné kolo cezpoľného behu jednotlivcov a družstiev. V nepriaznivom daždivom počasí získala Spojená škola sv. Františka Asiského v súťaži družstiev všetky cenné kovy. 
Cirkevná v pohybe 2021
V rámci Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná každoročne od 23. do 30. septembra sa nám podarilo už tretíkrát (s výnimkou minulého školského roka, kedy to opatrenia pandémie nedovolili) zorganizovať nádherné športové dopoludnie pod názvom Cirkevná v pohybe. Toto podujatie si kladie za cieľ viesť viesť ľudí k pohybu, ktorý je predpokladom duševného zdravia, čo sa výrazne potvrdilo aj v období pandémie.
V septembri tradične „zbierame“
Pekným podujatím, z ktorého sa v našej škole stala tradícia, je spolupráca s Bratislavskou arcidiecéznou charitou. V rámci tejto spolupráce sa vždy v septembri zapájame do Zbierky školských pomôcok pre deti z detských domovov a charitatívnych domov.
Zmena v odhlasovaní obedov
Vážení rodičia, dovoľte mi aby sme Vás informovali, že sa škola rozhodla upraviť čas odhlasovania obedov v školskej jedálni. Reagujeme tým na Vaše podnety, ktoré sme v tejto veci dostali. Odhlasovanie z obedov bude možné do 7,00 daného dňa.
Rodičovský príspevok šk. rok 2021/2022
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 16. septembra 2021, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2021/2022. A) POVINNÝ členský príspevok 50 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za...
Zber elektroodpadu
V termíne  od 16.9. do 30.9. sa uskutoční zber elektroopadu.
38. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP
V piatok 10. 09. mesto Malacky v spolupráci s SVČ a ZŠ Dr. J. Dérera realizovalo už 38. ročník Večerného behu zdravia, ktorého sa zúčastnilo až 232 pretekárov všetkých vekových kategórií. Medzi nimi sa nachádzali aj žiaci našej školy, ktorým sa podarilo dosiahnuť veľmi pekné výsledky.  Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme. 
Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí
Usmernenie rodičov pri vyhodnocovaní pozitivity svojich detí pri Ag-testovaní a pri PCR-RT teste. A. V situácii keď mal žiak pozitívnyantigénový test. a)Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľaa s dieťaťom ide na PCR-RT test (okrem osobného dôvodu aj z dôvodu vyhodnotenia...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 13.09.2021
Vážení rodičia, zverejňujeme aktualizovanú Smernicu o vnútornom režime školy. Zmeny sú vyznačené červenou farbou.
Letný konverzačný kurz TALK TALK
V týždni od 23.8- 27. 8., kedy sa letné prázdniny pomaly chýlili ku koncu, sa 31 našich učeniachtivých žiakov zúčastnilo kurzu angličtiny s názvom Talk Talk. Zažili opäť neopakovateľné chvíle s lektormi, ktorým boli zverení. Žiaci boli podľa veku rozdelení do dvoch skupín.
Zbierka školských pomôcok
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA aj v tomto roku organizuje a my sa opäť radi zapájame do zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín, detských domovov a krízových centier. Kedy? 6. 9. 2021 – 15. 9. 2021
Slávnostné otvorenie cirkevnej materskej školy
Milí žiaci, rodičia, priatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že v piatok 3. septembra 2021 sa uskutoční slávnostné otvorenie Materskej školy Nepoškvrného srdca Panny Márie, ktorá je od školského roku 2021/2022 novou organizačnou zložkou cirkevnej školy.
Vzdelávanie aj naďalej dištančne
Vážení rodičia, priatelia, pre pretrvávajúce nepriaznivé okolnosti bude škola zabezpečovať vzdelávanie žiakov dištančným spôsobom až do veľkonočných prázdnin (1. – 6. apríl 2021).

Povedali o ...

Vieš hovoriť po EURÓPSKY?

Vieš hovoriť po EURÓPSKY?

Záujem študentov o témy ako umelá inteligencia, ľudské práva či fungovanie EÚ ma milo prekvapil. Bola som veľmi očarená zodpovednosťou, pripravenosťou a kvalifikovanými otázkami, ktoré študenti kládli. Podpora vzdelávania mladých ľudí mi leží na srdci, a preto dúfam, že si z tohto stretnutia študenti odniesli nové vedomosti. Diskusia bola príjemnou možnosťou stretnúť...
Miriam Lexmann, europoslankyňa
Vieš hovoriť po Európsky?

Práve prebieha

Sv. omša

19.10. 07:30

19.10. 08:00
kaplnka

Zbierka papiera

11.10. 07:00

22.10. 17:00
Spojená škola

Základná škola

Načítavam zvonenia ..

Gymnázium

Načítavam zvonenia ..

Čo nás čaká

Sv. omša

22.10. 08:05

22.10. 08:50
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (františkánsky)

Študentská rada

22.10. 10:40

22.10. 11:00
Spojená škola

Fotogaléria

Micro:bit 2021

Micro:bit 2021

Hovorme o jedle 2021

Hovorme o jedle 2021

Veľká prázdninová fotosúťaž 2021

Veľká prázdninová fotosúťaž 2021

Športový deň o pohár RŠ spojený s imatrikuláciami študentov GYM 2021

Športový deň o pohár RŠ spojený s imatrikuláciami študentov GYM 2021

Cirkevná v pohybe

Cirkevná v pohybe

38. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP

38. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP