Okresné kolo geografickej olympiády

V posledný marcový deň sa vybraní žiaci 5. až 9. ročníka zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. Žiaci si zmerali sily s ďalšími vrstevníkmi z celého malackého okresu. A to konkrétne v teoretickej aj praktickej časti. Tešíme sa, že žiakov geografia baví a ďakujeme za ich čas, energiu a ochotu, ktorú vložili do tejto reprezentácie.

Burza kníh

Marec – mesiac knihy sme ukončili nádhernou akciou. Ďakujeme všetkým rodičom i žiakom, ktorí prispeli knihou do burzy i tým, ktorí podporili túto akciu kúpou knihy. Vyzbierali sme krásnu sumu (430€), ktorá bude použitá na nákup nových kníh do školskej knižnice. Ďakujeme!

Pôstny koláč

Milí rodičia, tak ako po minulé roky aj v tomto pôstnom období sme sa zapojili do pomoci deťom v núdzi tento krát v africkej Angole s cieľom podporiť vzdelávanie detí , skrze projekt „Pôstny koláč“. Našu aktivitu sme uskutočnili v utorok 21. marca 2023 v spoločenskej miestnosti našej školy. Ďakujeme Vám za Vašu pomoc s napečením rôznych koláčikov, ktoré sme predávali za […]

Číta celá škola

28.marca sa počas 1.vyučovacej hodiny celá škola ponorila do tichého čítania kníh. Žiaci, pani učiteľky i pani zástupkyňa si priniesli knihu a nechali sa unášať dejom. Následne sme si spoločne porozprávali o prečítanom a vzájomne sa tak inšpirovali. Bol to príjemne strávený čas.

Deň vody na II. stupni ZŠ

Opäť jeden z vydarených dní! Žiaci 5. – 7. ročníka si v piatok 24. marca pripomenuli význam vody pre náš život krásnym projektovým dňom. Množstvo krásnych posterov, power pointových prezentácií, vlastnoručne zhotovených modelov, taktiež vedomostný kvíz,  scénka, model ľadovca, ktorý sa dal dokonca ochutnať či žiacka autorská klavírna skladba – to všetko mala možnosť vidieť a oceniť porota […]

Otvorená platforma s Ivetou Radičovou

Dňa 22. marca mali aj naši študenti možnosť vidieť aktuálnu filmovú novinku Kuciak – vražda novinára. Po filme, ktorý oprávnene zanechal v študentoch veľmi silné dojmy, nasledovala takmer dvojhodinová, študentami moderovaná beseda, a to nielen o filme, ale i o celkovom spoločenskom dianí na Slovensku. Na otázky odpovedal náš hosť – pani Iveta Radičová. Cirkevné gymnázium prostredníctvom medzi študentami […]

Hviezdoslavov Kubín – Zúbkove pramene

Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín- Zúbkove pramene. Reprezentovali nás Miriam Pucherová, 3.B, v kategórii poézia, Ester Fedorová, 4.A , v kategórii próza, Natália Fedorová, 7.B , v kategórii próza. Svojím vynikajúcim umeleckým výkonom dievčatá zaujali porotu a dosiahli naozaj krásne umiestnenia.  Miriam skončila na 2.mieste. Ester a Natália svoje […]

Deň vody na 1. stupni

Aj tento rok sme oslávili Svetový deň vody, ako inak – pri vodnej ploche. Žiaci 1.- 2.roč. skúmali vodný tok potoka Malina a žiaci 3.- 4.roč. navštívili Babie jazero vo Veľkých Levároch. Opäť k nám zavítal pán Gordon – skaut, ktorý nás sprevádzal našim dňom. Precvičili sme si prácu s kompasom, mikroskopom, filtračným papierom a […]

21.marec – Svetový deň Downovho syndrómu

ň Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu sme sa v materskej škole zapojili do ponožkovej výzvy. Pripomenuli sme si, že tak, ako rozdielnosť ponožiek, aj každý človek je iný, ale zároveň rovnako potrebný a dôležitý. Deti i pani učiteľky si obuli rôzne farebné ponožky a privítali v priestoroch škôlky klientov Vstúpte, n.o. Vstúpte, n.o. je […]