Nové triedy s moderným dizajnom na našej škole !

Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové tapety s ekologickou tematikou, ktoré majú dopomôcť k príjemnej atmosfére v triedach. Takisto boli zabudované nové ozvučovacie systémy […]

Rudar hľadá hráčov pre sezónu 2023/2024

Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.

Infoprednáška pre rodičov

Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských domovov, rizikovej mládeži, nadaným deťom, pomáha vychovávateľom či dobrovoľníkom. No a aby toho nebolo málo […]

Školský klub putuje za Máriou

Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i telo. Bolo nám príjemne, tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Pešia púť do Šaštína

Milí žiaci, rodičia, priatelia! v spolupráci s našou farnosťou organizujeme tradičnú pešiu púť do Šaštína. Púť sa uskutoční v sobotu 23. septembra 2023. Zraz je o 7,45 pred kostolom. Púť sa končí sv. omšou o 16,30 v národnej Bazilike v Šaštíne. Návrat do Malaciek vlakom je o 19, 42 (zmena času príchodu)! Ide o nenáročnú turistickú prechádzku v dĺžke približne 30 km. Púť sa […]

Divadelné predstavenie – Udatná posádka

V stredu 6.9. 2023 sme prijali pozvanie mesta Malacky a zúčastnili sa s našimi prváčikmi divadelného predstavenia Udatná posádka. Deti spoznali dobrodružný príbeh ovečky Brigitte, kačky Amélie a kohúta Jeana Paula, ktorí spoločne cestovali po svete v teplovzdušnom balóne. Počas predstavenia deti prostredníctvom zvieratiek spoznávali Európu, chápali rozdiely medzi dobrom a zlom, no najmä sa zabávali na množstve veselých pesničiek […]

Zbierka školských pomôcok

Milí rodičia a žiaci, začína sa ďalší školský rok a preto sa Slovenská katolícka charita rozhodla opäť zorganizovať Zbierku školských pomôcok, do ktorej by sme sa opäť ako škola radi zapojili. Zbierka školských pomôcok na našej škole bude prebiehať od 5.9. 2023 – do 14.9. 2023 Darovať môžete napr. písacie potreby, zošity, rysovacie pomôcky, výtvarné potreby, vrecúška a pod., ktoré […]

Otvorenie školského roka 2023/2024

Vitajte v škole Brány školy sa opäť otvorili pre vás, milé deti. Slávnostne sme privítali  nielen nových žiakov – prváčikov, ale i pedagógov. Tešíme sa nový školský rok 2023/2024!