Druhé číslo cšmNEWS

Sme veľmi radi, že Vám môžeme predstaviť naše druhé číslo školského newslettra – cšmNEWS.

Exkurzia v zámočníckej dielni. 9. ročník

V dňoch 17., 23. a 24. 10. sa postupne žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie v zámočníckej dielni. Po teoretickej príprave z hodín techniky si žiaci mohli v praxi pozrieť stroje, aké sa používajú na obrábanie kovov a plastov. Deviataci si už čoskoro budú vyberať strednú školu. Tu mali možnosť vidieť, že aj práca pri stroji […]

Literárny klub na ceste aj medzi nami

Dnes medzi našich gymnazistov zavítali dvaja významní predstavitelia slovenskej literárnej scény. Diskusiu s jedným z najúspešnejších a najprekladanejších slovenských spisovateľov Pavlom Rankovom moderoval vydavateľ Koloman Kertész Bagala. Spoločne nám predstavili nie len ich osobné príbehy ale aj aktuálnu literárnu tvorbu, ktorá je nesmierne bohatá a stále „živá“. Ako čerešnička na torte bol dar od vydavateľstva KK […]

Knižnica pre rodičov

Vzdelávanie je celoživotný proces. Podali sme teda pomocnú ruku pri získavaní informácií rodičom a zriadili sme vo vstupných priestoroch našej materskej školy rodičovskú knižnicu. Knižnica obsahuje literatúru pre rodičov, ktorá je venovaná každodenným témam, týkajúcich sa rodiny a výchovy detí, ale aj niektorých špecifických problémov, ktoré výchova môže prinášať. Ak hľadáte inšpiráciu, zastavte sa na […]

Vznikol školský parlament žiakov základnej školy

Na našej škole bol vytvorený školský parlament žiakov základnej školy, ktorý bude zastupovať záujmy žiakov.  Je to dôležitá udalosť pre budúcnosť celej školy.  Školský parlament je zložený z 13 členov, ktorí boli demokraticky zvolení zo všetkých tried druhého stupňa našej základnej školy. Novovzniknutý parlament bude slúžiť ako platforma, prostredníctvom ktorej budú môcť žiaci vyjadrovať a zastupovať […]

Prednáška na tému Klimatické zmeny

Vážení rodičia a milí žiaci, v mesiaci októbri si pripomíname svetový deň ochrany zvierat (4. 10.) a medzinárodný deň stromov (20. 10.). Preto si chceme prehĺbiť vzťah k prírode a brať ohľad na zhoršujúce sa klimatické zmeny. V rámci enviromentálneho vzdelávania organizujeme prednášku na tému Klimatické zmeny dňa 24. októbra 2023 (utorok) pre žiakov 8. ročníka. […]

O pohár riaditeľa pre GYM

Dňa 17.10 sa konal ďalší ročník obľúbeného športového podujatia organizovaného pre študentov gymnázia O putovný pohár riaditeľa. Študenti súťažili v disciplínach:Airhockey, Stolný futbal, Hod bremenom, Štafetový beh, Limbo a na záver sa konal volejbalový turnaj.Putovný pohár pre rok 2023/24 po urputnom boji získala trieda II.G.Víťazom blahoželáme.

Je Slovensko dobrou krajinou pre mladých ľudí?

Otvorená platforma s redaktorkou časopisu .týždeň Marínou Gálisovou Za posledných 15 rokov odišlo zo Slovenska zhruba 350 000 mladých ľudí. Dôvody sú viaceré: kvalitnejšie školstvo v zahraničí, viac pracovných príležitostí v zahraničí, lepšie finančné ohodnotenie, nekvalitné verejné služby (najmä zdravotníctvo) na Slovensku, nedostupnosť bývania, korupcia, politická situácia, zdražovanie potravín, inflácia, ba aj uzavretosť Slovákov voči zmenám (dokonca aj […]

Prednáška na tému Klimatické zmeny

Vážení rodičia a milí žiaci, v mesiaci októbri si pripomíname svetový deň ochrany zvierat (4. 10.) a medzinárodný deň stromov (20. 10.). Preto si chceme prehĺbiť vzťah k prírode a brať ohľad na zhoršujúce sa klimatické zmeny. V rámci enviromentálneho vzdelávania organizujeme prednášku na tému Klimatické zmeny dňa 20. októbra 2023 pre žiakov 5. ročníka. Prednášateľom budú učitelia Spojenej školy sv. […]

Milión detí sa modlí ruženec

Dňa 18. októbra 2023 sa na našej škole uskutočnilo krásne podujatie s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“. Tento jedinečný moment zjednotil nielen žiakov  3. ročníka, ktorí sa spojili v modlitbe a vyjadrili svoju vieru v našej školskej kaplnke, ale aj všetkých žiakov našej školy. Podujatie bolo organizované v spolupráci s organizáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi […]