Voňavý baliček našiel svojich majiteľov

Prvá adventná výzva a kampaň ,,voňavý balíček“ mala tento rok náramný úspech. Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojím príspevkom zapojili a podporili Azylové centrum Betánia a Mestské centrum sociálnych služieb Malacky. Vyzbieranými darmi,  ale i koledovaním sme mohli aj vďaka vám potešiť rodiny s deťmi a seniorov. Pozrite sa  na to spolu s nami: Koledovanie Voňavý […]

Požehnané vianočné sviatky

Drahí priatelia, v mene celého školského spoločenstva Vám vyprosujeme požehnané a radostné sviatočné dni. Nech sú pre vás zastavenia pri jasličkách príležitosťou vstúpiť srdcom do tajomstva Božej moci, ktorá v Betlehemskom dieťati zjavila svoju pravú tvár. A nech vás tieto stretnutia zahrnú pokojom, istotou a radosťou, ktorú chce Boh dávať všetkým ľuďom aj počas nasledujúceho […]

„Starí rodičia – sme tu stále s Vami a pre vás“ – SÚŤAŽ

Téma tohtoročnej súťaže „Starí rodičia – sme tu stále s Vami a pre vás“ je téma týkajúca sa starých rodičov, ich významu a dôležitosti v našich životoch a v našej spoločnosti. Tento rok, presne 25. júla sa prvý raz v Cirkvi slávil Svetový deň starých rodičov a seniorov. Zaviedol ho Svätý Otec František na termín 4. júlovej […]

Úprava stravného od 1.1. 2022 

Vážení rodičia, dovoľte nám informovať Vás o miernom zvýšení platby za stravné v školskej jedálni od 1. januára 2022. Vzhľadom k celkovému zdražovaniu potravín prichádza k zmene finančného pásma na nákup potravín, z aktuálneho 2. pásma do 3. finančného pásma. To predstavuje v závislosti od stupňa školy zvýšenie od 0,06 do 0,09 EUR na jedno jedlo, mesačné zvýšenie predstavuje od 1,20 do 1,80 […]

Čo máme robiť?

Čo mám robiť? Milí kamaráti, tretia adventná nedeľa sa nazýva aj Nedeľou radosti. Gaudete. Tešte sa! Radosť je jedna z vytúžených mét ľudského života. Máločo dokáže očariť človeka viac ako radosť, však? Prežívanie vysnívaného života sa nám spája s nekonečnou a nekončiacou radosťou. Ale doba, ktorú žijeme, akoby nás oberala o príležitosti zakusovať radosť. Veľa vecí, ktoré nám prinášali […]

Slávnostná sv. omša a svedectvo viery

Drahí priatelia, 8.12. 2021 na sviatok  Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme sa počas slávnostnej sv. omše opätovne zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Po sv. omši nasledovalo svedectvo viery života so sv. Jozefom, ktoré bolo posledným pri príležitosti liturgického roku sv. Jozefa. Všetky svedectvá si môžete pozrieť na youtube školy.

Slávnostná sv. omša spojená so svedectvom k roku sv. Jozefa

Drahí priatelia,   srdečne Vás pozývame k sledovaniu slávnostnej sv. omše pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá bude streamovaná na školskom youtube kanály o 10:00 hod. z farského kostola. Po sv. omši bude nasledovať svedectvo k roku sv. Jozefa, ktoré je posledným svedectvom z cyklu svedectiev, ktoré naša škola realizovala.   Link: https://www.youtube.com/watch?v=4k1Q8zSLrAM

Vyučovanie od 6. decembra

Vážení rodičia, v nadväznosti na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie obmedzuje prezenčná výučba na území Bratislavského kraja. Žiaci II. stupňa ZŠ a gymnázia od pondelka 6. decembra 2021 prechádzajú na dištančnú výučbu.  Žiaci I. stupňa ZŠ ostávajú na prezenčnom vzdelávaní.  Usmernenia k vyučovaniu: 1. Rozvrh hodín Vyučovanie sa riadi bežným rozvrhom hodín s klasickým časovým harmonogramom ako […]

Buďme darom – Adventná výzva 2021/2022

Milí priatelia, pozývame aj Vás stať sa súčasťou nášho kolektívu a podporiť nás i naše deti pri plnení každodenných úloh, ktoré si pre deti 1. stupňa pripravili pani učiteľky v rámci adventnej výzvy. Každý deň až do Vianoc sa môžu deti zapojiť do adventnej výzvy – Buďme darom, počas ktorej budú plniť zaujímavé úlohy zamerané […]