Úprava stravného od 1.1. 2022 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Vážení rodičia,

dovoľte nám informovať Vás o miernom zvýšení platby za stravné v školskej jedálni od 1. januára 2022.

Vzhľadom k celkovému zdražovaniu potravín prichádza k zmene finančného pásma na nákup potravín, z aktuálneho 2. pásma do 3. finančného pásma. To predstavuje v závislosti od stupňa školy zvýšenie od 0,06 do 0,09 EUR na jedno jedlo, mesačné zvýšenie predstavuje od 1,20 do 1,80 €. K zvyšovaniu dochádza aj na iných školách v rámci mesta Malacky.

Upravené ceny jedla pre jednotlivé stupne školy:

MŠ: (cena desiata/obed/olovrant) – 1,81 € (zvýšenie ceny jedla o 0,09 € / mesačne o 1,80 €)

1.stupeň ZŠ – obed: 1,51 Eur (zvýšenie ceny obeda o 0,06 € / mesačne o 1,20 €)

  1. stupeň ZŠ– obed: 1,60 Eur(zvýšenie ceny obeda o 0,07 € / mesačne o 1,40 €)

Gymnázium  – obed: 1,71 Eur (zvýšenie ceny obeda o 0,08 € / mesačne o 1,60€)

Mesačná paušálna výška stravného zostáva do konca školského roka nezmenená, vzhľadom k preplatkom daných najmä pandemickou situáciou. To znamená, že výšku paušálnej platby su nemusíte upravovať, aktuálne zvýšenie sa premietne len do záverečného zúčtovania stravného za celý školský rok 2021/2022.

Mesačná výška stravného – nezmenená od začiatku šk. roku:

Materská škola –              35 EUR

  1. stupeň ZŠ  –            29 EUR 
  2. stupeň ZŠ –             31 EUR

Gymnázium –                  33 EUR 

Ďakujeme za pochopenie.

Spoločenstvo cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Školská literárna súťaž – „Starí rodičia, sme tu stále s vami a pre vás“
Milí študenti, úcta k starším, pokora v službe pre nich a ich dôležitosť v našom živote je výnimočná. Preto sme sa rozhodli pokračovať v duchu už prechádzajúcich aktivít smerovaných k spájaniu sa so staršími. Vyhlásená literárna súťaž ostáva vo vašich...
Sv. omša zo školskej kaplnky 12.01.2022 o 08.05
Milí priatelia. Svätá omša bude obetovaná za nedávno zosnulého pána JUDr. Ivana Budinského, absolventa pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant v ročníku 1943-1944). Život pána Budinského bol celý život spätý s našim gymnáziom. Bol nielen vynikajúcim študentom, ale významnou mierou sa podieľal...
Smútime za legendou školy
Vážené školské spoločenstvo, priatelia, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 97 rokov zomrel pán Ivan Budinský, absolvent nášho pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant 1943/1944). Pohreb zomrelého sa uskutoční v stredu 12. januára 2022 o 14,00 na starom cintoríne v Malackách.   Česť...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 10.01.2022
Vážení rodičia, priatelia, zverejňujeme Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami.
Archív noviniek