VOĽBY ČLENA  RADY  ŠKOLY ZŠ

Vážení rodičia, na základe poverenia od zriaďovateľa školy (Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza) vyhlasujem voľby zástupcu rodičov ZŠ do Rady školy. V súlade s čl. 4 ods. 6 písm. e) Štatútu Rady školy členovi Rady školy za rodičov ZŠ p. Jozefovi Hušekovi zaniká doterajšie členstvo v Rade školy z dôvodu ukončenia vzťahu žiak – škola, jej dcéry.   Voľby sa uskutočnia […]

Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni pre rok 2023/2024

Vážení rodičia, dávame Vám na vedomie pokyny k stravovaniu v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024. Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po prihlásení na stravovanie a pripísaní platby za stravné/vratnej kaucie do EduPage. Školská jedáleň začína variť od 5.9. 2023  (pre deti materskej školy od 4.9. 2023). Prosíme Vás, aby ste včasne zabezpečili: Prihlásenie na stravovanie Prihlásenie sa […]

Začiatok školského roka 2023/24

Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie nového školského roka  2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023. Veríme, že ste všetci dostatočne oddýchnutí a plní očakávania, čo nám nový školský rok prinesie. Prvý školský deň bude prebiehať takto: 1. – 5. ročník ZŠ Žiaci sa stretávajú o 8,00 na nádvorí […]