Začiatok školského roka 2023/24

Začiatok školského roka 2023/24

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie nového školského roka  2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023.

Veríme, že ste všetci dostatočne oddýchnutí a plní očakávania, čo nám nový školský rok prinesie.
Prvý školský deň bude prebiehať takto:

1. – 5. ročník ZŠ
Žiaci sa stretávajú o 8,00 na nádvorí pred kostolom (prváčikovia spolu s rodičmi). Úvodná pobožnosť a slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v kostole o 8.05 hod. Potom sa žiaci spolu s triednymi učiteľkami presunú do tried a budú mať triednickú hodinu s úvodnými organizačnými pokynmi. Zápis do ŠKD prebehne taktiež v kmeňových triedach 1. stupňa. Vyučovací deň skončí približne o 9,30.

6. – 9. ročník ZŠ, gymnázium
Žiaci sa stretávajú o 8,00 v svojich kmeňových triedach, bez sprievodu rodičov. Začínajú triednickou hodinou s úvodnými organizačnými pokynmi. O 8:45 bude nasledovať sv. omša v kostole, po ktorej prebehne otvorenie nového šk. roku. Vyučovací deň sa skončí približne o 9,45.

Informácia pre nových žiakov
Noví žiaci sa sústredia o 7:45 pred centrálnou zborovňou (vedľa riaditeľne), kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia.

V utorok 5.9. 2023 budú mať žiaci program s triednymi učiteľmi (oboznámenie so školským poriadkom, organizačnými pokynmi).

Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu bude prebiehať od stredy 6.9. 2023 . Rozvrh bude publikovaný na webovej stránke školy v štvrtok 31.8. 2023.

Školská jedáleň bude v prevádzke od utorka 5.9. 2023 (pre MŠ od pondelka 4.9.).

Ďakujeme za pochopenie.

Veríme, že spoločným úsilím, vzájomnou spoluprácou a s Božou pomocou zvládneme všetky výzvy nového školského roka!

cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-7560
Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové...
Rudar_A3_CSM
Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.
IMG_9134
Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských...
IMG_20230911_132358_1
Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i...