Rodičovské stretnutie 02.06.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční online formou.

Druhé kolo prijímacích skúšok

ROZHODNUTIE riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského o vyhlásení druhého kola prijímacích skúšok  do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2021/2022.

Tehlička 2021

27.5. 2021 sa na našej škole uskutočnila zbierka pre potreby obnovy komunitného domu pre saleziánskych dobrovoľníkov a deti z jakutského mesta Aldan. Chceme   úprimne vyjadriť veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, pretože sa nám podarilo vyzbierať úžasných 400 €. Finančné prostriedky dnes poputujú na účet saleziánskeho združenia SAVIO, ktoré projekt renovácie finančne podporuje.

Rozlúčka s našimi maturantmi

Ako mnohí, aj naši maturanti prežili zvláštny rok. V niektorých ohľadoch dokonca ťažký – práve v poslednom „zelenom“ ročníku zostali bez osobného kontaktu .  Dištančné vzdelávanie ich odlúčilo od seba i od vyučujúcich.

Ponuka denného letného tábora

Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky ponúka denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v priestoroch cirkevnej školy. Tábor je určený pre deti I. stupňa našej školy (uprednostňujeme deti 1. – 3. ročníka).

Sv. omša 13.5. o 9:00

Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na štvrtkovej  (13.05. 2021) sv. omši o 9:00 zo školskej kaplnky. Link: Sv. omša Prajeme Vám požehnaný čas.

Ľúbime Vás – všetkým mamičkám ku dňu matiek od detí cšm

Milé mamičky, deti cšm si v spolupráci s pani učiteľkami a vychovávateľkami pre Vás pripravili darček ku dňu matiek v podobe videa. My sa spolu s nimi pripájame k želania všetkého dobrého a poďakovaniu za povolanie MATKA, ktoré ste vo svojom živote prijali.

Sv. omša 7.5. o 8:00

Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na piatkovej (07.05. 2021) sv. omši o 8:00 zo školskej kaplnky. Link: Svätá omša Prajeme Vám požehnaný čas.