Druhé kolo prijímacích skúšok

Druhé kolo prijímacích skúšok

Druhé kolo prijímacích skúšok

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ROZHODNUTIE

riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského

o vyhlásení druhého kola prijímacích skúšok 

do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

pre školský rok 2021/2022

Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasujem

druhý termín prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do:

1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu denného štúdia

pre školský rok 2021/2022.

Prihlášky na štúdium do  2. kola je potrebné doručiť do školy do štvrtku 17. 06. 2021.

Pre druhý termín prijímacieho konania platia Kritériá pre prijímanie na štúdium pre školský rok 2020/2021.

Ďalšie informácie poskytneme na tel. čísle 0901 720 084.

Malacky 27. 05. 2021                                                                        Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                    riaditeľ školy

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Letný tábor ŠKD
V priebehu uplynulého týždňa neostali brány našej školy zatvorené a privítali sme našich prvostupniarov na letnom tábore, ktorý organizovali naše pani vychovávateľky zo školského klubu.  Počasie bolo naozaj krásne a tak si naše deti mohli užiť množstvo aktivít, kopec zábavy, smiechu, šikovných rúk, slnečných dní, vody a vzájomných priateľstiev.
FAIR PLAY hra
Olympijské hry sa začnú v Tokiu 23. júla, ale namiesto toho, aby boli podujatím, ktoré oslavuje najlepšie športové úspechy, budú tohtoročné hry zatienené. Vďaka zmene pravidiel z roku 2015 môžu teraz športovci narodení ako muži súťažiť spolu so ženami v ženských...
Rozlúčka žiakov 9. ročníka
Dlhoročným zvykom na našej škole je, že na záver školského roka sa deviataci spoločne stretnú so svojimi učiteľmi a rodičmi, aby sa v slávnostnej atmosfére rozlúčili so základnou školou predtým, ako opustia jej brány. Tento rok bol v niečom iný, deviataci sa nemohli so všetkými rozlúčiť osobne a preto sme ich mohli sledovať aspoň prostredníctvom videoprenosu počas slávnostnej rozlúčky.  Želáme všetkým našim deviatakom, aby sa im darilo v ich ďalšom štúdiu i v živote.
 Program 29. júna 2021
Milí rodičia, priatelia, dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021. Utorok 29. júna 2021 8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy 8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk....
Archív noviniek