Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Druhé kolo prijímacích skúšok

Facebook
Twitter
LinkedIn

ROZHODNUTIE

riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského

o vyhlásení druhého kola prijímacích skúšok 

do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

pre školský rok 2021/2022

Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasujem

druhý termín prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do:

1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu denného štúdia

pre školský rok 2021/2022.

Prihlášky na štúdium do  2. kola je potrebné doručiť do školy do štvrtku 17. 06. 2021.

Pre druhý termín prijímacieho konania platia Kritériá pre prijímanie na štúdium pre školský rok 2020/2021.

Ďalšie informácie poskytneme na tel. čísle 0901 720 084.

Malacky 27. 05. 2021                                                                        Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                    riaditeľ školy

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-7560
Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové...
Rudar_A3_CSM
Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.
IMG_9134
Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských...
IMG_20230911_132358_1
Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i...