Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Druhé kolo prijímacích skúšok

Facebook
Twitter
LinkedIn

ROZHODNUTIE

riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského

o vyhlásení druhého kola prijímacích skúšok 

do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

pre školský rok 2021/2022

Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasujem

druhý termín prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do:

1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu denného štúdia

pre školský rok 2021/2022.

Prihlášky na štúdium do  2. kola je potrebné doručiť do školy do štvrtku 17. 06. 2021.

Pre druhý termín prijímacieho konania platia Kritériá pre prijímanie na štúdium pre školský rok 2020/2021.

Ďalšie informácie poskytneme na tel. čísle 0901 720 084.

Malacky 27. 05. 2021                                                                        Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                    riaditeľ školy

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-5022
28.marca sa počas 1.vyučovacej hodiny celá škola ponorila do tichého čítania kníh. Žiaci, pani učiteľky i pani zástupkyňa si priniesli knihu a nechali sa unášať dejom. Následne sme si spoločne porozprávali o prečítanom a vzájomne sa tak inšpirovali. Bol to...
DSC04779
Opäť jeden z vydarených dní! Žiaci 5. – 7. ročníka si v piatok 24. marca pripomenuli význam vody pre náš život krásnym projektovým dňom. Množstvo krásnych posterov, power pointových prezentácií, vlastnoručne zhotovených modelov, taktiež vedomostný kvíz,  scénka, model ľadovca, ktorý sa dal...
IMG_0016 (1)
Dňa 22. marca mali aj naši študenti možnosť vidieť aktuálnu filmovú novinku Kuciak – vražda novinára. Po filme, ktorý oprávnene zanechal v študentoch veľmi silné dojmy, nasledovala takmer dvojhodinová, študentami moderovaná beseda, a to nielen o filme, ale i o celkovom spoločenskom dianí na...
20230324_123801
Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín- Zúbkove pramene. Reprezentovali nás Miriam Pucherová, 3.B, v kategórii poézia, Ester Fedorová, 4.A , v kategórii próza, Natália Fedorová, 7.B , v kategórii próza. Svojím vynikajúcim umeleckým výkonom dievčatá...