Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Screenshot_20211005-080646_Facebook
Učiteľ

A my sme to, čo musí dať nášmu životu zmysel.

Stanislava Zajačková
Učiteľ

"Vzdelávanie je mojím koníčkom."

Učiteľ

„Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci.“

Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
0905 822 447

Účet ŠKD (Prima banka):

SK05 5600 0000 0032 0929 0006

Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

21-07-04 IMG_1091
Učiteľ

"Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!"

Učiteľ

"Keď si myslíš, že to dokážeš, alebo to nedokážeš; v obidvoch prípadoch máš pravdu." Henry Ford

Koordinátor výchovy k ľudským právam
Učiteľ
DSC02243
Učiteľ

"Ľudskosť a múdrosť."

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ

"Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein

Učiteľ

"Matematika je veda vied. Vysvetlíš ňou vesmír. Pokora je cnosť cností. Pochopíš ňou vesmír."

Učiteľ

Každé dieťa sa narodí ako umelec. Problém je ostať umelcom, keď vyrastie. Picasso

Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
0918 813 418

konzultácie: kedykoľvek podľa dohody v pracovnom čase

"A tak zostávajú tri: viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska."