Search
Andrej Sklenár
lyž. výcviku
Učiteľ

Život je ako cvičenie, čím je ťažšie, tým silnejším sa stávaš.

Anna Šúňová
Školský digitálny koordinátor
Učiteľ

"Učiteľ, ktorý nedokáže podporiť aj toho najslabšieho žiaka v triede, si nezaslúži titul učiteľ."

IMG_20211006_085827 (1)
Koordinátor ročníkových projektov

Dôveruj....

Stanislava Zajačková
Učiteľ

"Vzdelávanie je mojím koníčkom."

Veronika Šišanová
Príprava zápisníc
Učiteľ

The early bird catches the worm.

Viera Slezáková
Supervízor
Učiteľ

"Múdrosť prichádza, keď sa zbavíme prekážok, ktoré sme si postavili pomocou pojmov a programov. Znamená to, že sme vnímaví ku každej situácii a ku každému človeku a nenecháme sa ovplyvniť niečím, čo si zo sebou prinášame, čímkoľvek, čo nám ostalo z našich predchádzajúcich skúseností."

21-07-04 IMG_1091
Učiteľ

"Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!"

Koordinátor pohybových predpokladov
Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
0905 822 447

Účet ŠKD (Prima banka):

SK05 5600 0000 0032 0929 0006

Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

Koordinátor školského parlamentu - ZŠ
Koordinátor výchovy k ľudským právam
Učiteľ
DSC02243
Učiteľ

"Ľudskosť a múdrosť."

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Supervízor
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ

"Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein

Katarína Hušková
Učiteľ

"Matematika je veda vied. Vysvetlíš ňou vesmír. Pokora je cnosť cností. Pochopíš ňou vesmír."

Lenka Balleková
Učiteľ

Každé dieťa sa narodí ako umelec. Problém je ostať umelcom, keď vyrastie. Picasso

Zuzana Lepišová
Charitatívne zbierky
Koordinátor ENV
Učiteľ