PaedDr. Tatiana Šulíková
Učiteľ

A my sme to, čo musí dať nášmu životu zmysel.

Ing. Stanislava Zajačková
Učiteľ

"Vzdelávanie je mojím koníčkom."

Učiteľ

„Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci.“

Mgr. Martin Macejka
Učiteľ

"Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!"

Učiteľ

"Keď si myslíš, že to dokážeš, alebo to nedokážeš; v obidvoch prípadoch máš pravdu." Henry Ford

Mgr. Michaela Florková
Učiteľ
Zdravotník

"Carpe diem."

Koordinátor výchovy k ľudským právam
Učiteľ
Učiteľ

"Ľudskosť a múdrosť."

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ

"Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein

Učiteľ

"Matematika je veda vied. Vysvetlíš ňou vesmír. Pokora je cnosť cností. Pochopíš ňou vesmír."

Učiteľ

Každé dieťa sa narodí ako umelec. Problém je ostať umelcom, keď vyrastie. Picasso

Koordinátor informatizácie, správca siete
Školský digitálny koordinátor
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0901 720 084

"Zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou." Flp 3,13

Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
0918 813 418

konzultácie: kedykoľvek podľa dohody v pracovnom čase

"A tak zostávajú tri: viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska."