RNDr. Jana Macková CSc.

RNDr. Jana Macková CSc.

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

"Ľudskosť a múdrosť."

Organizačná zložka školy

Gymnázium, II. stupeň, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Experimentálne vedy
Chémia
Chémia
Mladý bádateľ

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne