Archív noviniek

Infoprednáška pre rodičov

Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka

Čítať viac »

Pešia púť do Šaštína

Milí žiaci, rodičia, priatelia! v spolupráci s našou farnosťou organizujeme tradičnú pešiu púť do Šaštína. Púť sa uskutoční v sobotu 23. septembra 2023. Zraz je o 7,45 pred kostolom. Púť sa končí

Čítať viac »

Zbierka školských pomôcok

Milí rodičia a žiaci, začína sa ďalší školský rok a preto sa Slovenská katolícka charita rozhodla opäť zorganizovať Zbierku školských pomôcok, do ktorej by sme sa opäť ako

Čítať viac »

VOĽBY ČLENA  RADY  ŠKOLY ZŠ

Vážení rodičia, na základe poverenia od zriaďovateľa školy (Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza) vyhlasujem voľby zástupcu rodičov ZŠ do Rady školy. V súlade s čl. 4 ods. 6

Čítať viac »

Tábor 2023

Aj tento rok sme na škole pre naše deti zorganizovali denný tábor. Deti mali pestrý program. Každý deň si niečo vyrobili a hlavne boli spolu

Čítať viac »

A je tu koniec!

Školský rok 2022/2023 sme slávnostne ukončili sv. omšou i ocenením žiakov. Poďakovali sme sa všetkým, ktorí nás ním sprevádzali. Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom i pedagógom

Čítať viac »

Obrovský úspech

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v umeleckom prednese. Je pre nás obrovským potešením, že práve na tejto prehliadke nás reprezentovali dve žiačky=sestry

Čítať viac »

Hľadať v archíve