Podporte nás

2 %

Vážení rodičia a priatelia školy,

v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky.

Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie – Rodičovské združenie ProSchola.

Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, ktorými chceme vyjadrovať zmysluplné hodnoty a rozvíjať potenciál generácie mladých ľudí.

Za všetky Vaše dary Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!

Ako postupovať pri poukázaní 2 % z dane?

A            ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ u ktorého ste podali žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“;
 • z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

 • vyplňte prosím priložené tlačivo („Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“);
 • obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie o poukázaní) doručte poštou alebo osobne do 30. 04. 2023 na príslušný daňový úrad (podľa miesta vášho bydliska). Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • ak nemáte možnosť doručiť vyplnené tlačivá na daňový úrad, môžete ich poslať po Vašom dieťati na sekretariát školy a my ich doručíme za Vás (prosíme poslať najneskôr do 27.4. 2023);
 • tlačivá k 2% sú dostupné aj na csmalacky.sk alebo si ich môžete osobne vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

 

B             ak si podávate daňové priznanie sami:

 • fyzická osoba – vypočítajte si 2/3% zo zaplatenej dane z príjmov FO, čo predstavuje maximálnu sumu, ktorú môžete darovať v prospech jedného prijímateľa (minimálne však 3€). Daňové priznanie pre fyzické osoby obsahuje príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť percento z dane a identifikačné údaje o prijímateľovi (FO typ A oddiel VIII.; FO typ B oddiel XII.);
 • Riadne vyplnené daňové priznanie

a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a zaplaťte daň z príjmov.
b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

 • ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • ak ste poukázali 3% z dane, prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 h. dobrovoľníckej činnosti.
 • právnická osoba – vypočítajte si 1%/2% z dane z príjmov právnických osôb, čo je maximálna suma pre darovanie (minimálne 8€ pre jedného prijímateľa). Daňové priznanie pre PO obsahuje (v časti VI.) už príslušné kolónky, kde treba vyplniť percento z dane a identifikačné údaje o prijímateľovi;

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane

 • riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

 

Identifikačné údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov:

 • Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie ProSchola            
 • Sídlo : Kláštorné námestie 1163/1, 901 01 Malacky
 • Identifikačné číslo / IČO :         318 135 00
 • Právna forma :         občianske združenie

Dokumenty na stiahnutie