Základná škola Mansveta Olšovského
„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“
Základná škola Mansveta Olšovského
„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“
Základná škola Mansveta Olšovského
„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“
Základná škola Mansveta Olšovského
„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“
Základná škola Mansveta Olšovského
„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“
V rámci Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná každoročne od 23. do 30. septembra sa nám podarilo už tretíkrát (s výnimkou minulého školského roka, kedy to opatrenia pandémie nedovolili) zorganizovať nádherné športové dopoludnie pod názvom Cirkevná v pohybe. Toto podujatie si kladie za cieľ viesť viesť ľudí k pohybu, ktorý je predpokladom duševného zdravia, čo sa výrazne potvrdilo aj v období pandémie.
Pekným podujatím, z ktorého sa v našej škole stala tradícia, je spolupráca s Bratislavskou arcidiecéznou charitou. V rámci tejto spolupráce sa vždy v septembri zapájame do Zbierky školských pomôcok pre deti z detských domovov a charitatívnych domov.
Vážení rodičia, dovoľte mi aby sme Vás informovali, že sa škola rozhodla upraviť čas odhlasovania obedov v školskej jedálni. Reagujeme tým na Vaše podnety, ktoré sme v tejto veci dostali. Odhlasovanie z obedov bude možné do 7,00 daného dňa.
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 16. septembra 2021, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2021/2022. A) POVINNÝ členský príspevok 50 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín...
V termíne  od 16.9. do 30.9. sa uskutoční zber elektroopadu.
38. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP
V piatok 10. 09. mesto Malacky v spolupráci s SVČ a ZŠ Dr. J. Dérera realizovalo už 38. ročník Večerného behu zdravia, ktorého sa zúčastnilo až 232 pretekárov všetkých vekových kategórií. Medzi nimi sa nachádzali aj žiaci našej školy, ktorým sa podarilo dosiahnuť veľmi pekné výsledky.  Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme. 
Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí
Usmernenie rodičov pri vyhodnocovaní pozitivity svojich detí pri Ag-testovaní a pri PCR-RT teste. A. V situácii keď mal žiak pozitívnyantigénový test. a)Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľaa s dieťaťom ide na PCR-RT test (okrem osobného dôvodu aj z dôvodu vyhodnotenia...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 13.09.2021
Vážení rodičia, zverejňujeme aktualizovanú Smernicu o vnútornom režime školy. Zmeny sú vyznačené červenou farbou.
Letný konverzačný kurz TALK TALK
V týždni od 23.8- 27. 8., kedy sa letné prázdniny pomaly chýlili ku koncu, sa 31 našich učeniachtivých žiakov zúčastnilo kurzu angličtiny s názvom Talk Talk. Zažili opäť neopakovateľné chvíle s lektormi, ktorým boli zverení. Žiaci boli podľa veku rozdelení do dvoch skupín.
Zbierka školských pomôcok
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA aj v tomto roku organizuje a my sa opäť radi zapájame do zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín, detských domovov a krízových centier. Kedy? 6. 9. 2021 – 15. 9. 2021
Slávnostné otvorenie cirkevnej materskej školy
Milí žiaci, rodičia, priatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že v piatok 3. septembra 2021 sa uskutoční slávnostné otvorenie Materskej školy Nepoškvrného srdca Panny Márie, ktorá je od školského roku 2021/2022 novou organizačnou zložkou cirkevnej školy.
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022
Vážení žiaci, rodičia, priatelia, aj v novom školskom roku budeme pre pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 dodržiavať na škole primerané hygienické opatrenia. Ich cieľom je udržať v škole bezpečné prostredie a minimalizovať riziko prerušenia prezenčnej výučby. Usmernenia k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania na našej cirkevnej škole upravuje Interná smernica č. 1 o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 (v prílohe). Smernica je vypracovaná v nadväznosti na aktuálny COVID Automat a manuál určený pre školy (tzv. Školský semafor).     
Pre našich budúcich prváčikov
Vážení rodičia, milí budúci prváčikovia! Dovoľte nám, aby sme Vám poskytli niekoľko informácií k začiatku šk. roka. Otvorenie školského roka sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení uskutoční na školskom dvore 2.9. 2021 o 8.OO hod.(vo work-out zóne) Je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty...
Začiatok nového školského roku
Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že začiatok nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021. Z dôvodu epidemiologických opatrení sa hromadné otvorenie školského roku neuskutoční.
Školská jedáleň v šk. roku 2021/2022
Vážení rodičia, dávame Vám na vedomie pokyny k stravovaniu v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022. Prosíme Vás, aby ste v termíne do 2.9. 2021 zabezpečili: 1. Úhradu platby za stravné (príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedlo) 2. Prihlásenie na stravovanie na začiatku šk. roka môžete realizovať aj prostredníctvom Edupage. V sekcií prihlasovanie môžete v termíne od 23. 08. do 30.8. prihlásiť svoje dieťa na odber stravy so začiatkom stravovania v týchto dňoch 03. 09. - 10.09., kedy označený dátum znamená deň začiatku stravovania v šk. jedálni 3. Prihlásenie kedykoľvek počas roka môžete realizovať odovzdaním písomnej prihlášky vedúcej školskej jedálne (priložená ako príloha)
Dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť s prípravou návštevy pápeža Františka sa môžu registrovať
Tešíme sa na príchod pápeža Františka a pozývame aj Vás, milé školské spoločenstvo a priatelia školy k spolupodieľaniu sa na príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku.  K príprave na návštevu nás povzbudzujú aj biskupi Slovenska v pastierskom liste: „Mária i Jozef nás teda vedú na ceste za Ježišom. Vedú nás k poznávaniu stôp jeho prítomnosti v našich životoch, v najhlbších očakávaniach a túžbach nášho srdca. Mária a Jozef na toto životné putovanie pozývajú všetkých – tak jednotlivcov, ako aj rodiny, celé naše spoločenstvo. A na tejto spoločnej púti sa k nám v septembri pripojí – a osobne nás povzbudí – pápež František.“ Registrácia pre dobrovoľníkov je dostupná na: https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210806016
Letný tábor ŠKD
V priebehu uplynulého týždňa neostali brány našej školy zatvorené a privítali sme našich prvostupniarov na letnom tábore, ktorý organizovali naše pani vychovávateľky zo školského klubu.  Počasie bolo naozaj krásne a tak si naše deti mohli užiť množstvo aktivít, kopec zábavy, smiechu, šikovných rúk, slnečných dní, vody a vzájomných priateľstiev.
FAIR PLAY hra
Olympijské hry sa začnú v Tokiu 23. júla, ale namiesto toho, aby boli podujatím, ktoré oslavuje najlepšie športové úspechy, budú tohtoročné hry zatienené. Vďaka zmene pravidiel z roku 2015 môžu teraz športovci narodení ako muži súťažiť spolu so ženami v ženských...
Rozlúčka žiakov 9. ročníka
Dlhoročným zvykom na našej škole je, že na záver školského roka sa deviataci spoločne stretnú so svojimi učiteľmi a rodičmi, aby sa v slávnostnej atmosfére rozlúčili so základnou školou predtým, ako opustia jej brány. Tento rok bol v niečom iný, deviataci sa nemohli so všetkými rozlúčiť osobne a preto sme ich mohli sledovať aspoň prostredníctvom videoprenosu počas slávnostnej rozlúčky.  Želáme všetkým našim deviatakom, aby sa im darilo v ich ďalšom štúdiu i v živote.
 Program 29. júna 2021
Milí rodičia, priatelia, dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021. Utorok 29. júna 2021 8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy 8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk....
Veľká prázdninová fotosúťaž
Milí žiaci a študenti, aj tento rok nás čaká Veľká prázdninová fotosúťaž a ak sa aj vy chystáte stráviť letné dni objavovaním ešte nepoznaných kútov Záhoria, či sa Vám podarí zachytiť hrdinov v akcií alebo budete pre niekoho tým hrdinom vy, je naša súťaž určená práve pre Vás. Vašou úlohou je vyhotoviť originálnu fotografiu na jednu z dole uvedených tém. Fotografie budú vystavené v priestoroch školy a použité ako predloha pre šk. kalendár na rok 2022.
Nové číslo školského časopisu Rybka
Milí priatelia, prinášame nové číslo nášho školského časopisu Rybka TU.
Milí ockovia – krásny deň otcov
Milí ockovia, ďakujeme Vám za to, že ste. Vaše deti. cšm
Oznam vedúcej školskej jedálne
Vedúca školskej jedálne oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude možné sa odhlásiť z obedu len do 24.6.2021 do 14.00 hod. Ďakujem.
Riaditeľské voľno 30.6.2021
Vážení rodičia, milí študenti a žiaci,  z dôvodu slávnostného ukončenia školského roka dňa 29.6. 2021 pri príležitosti cirkevného sviatku sv. Petra a Pavla bude dňa 30.6.2021 riaditeľské voľno pre žiakov Spojenej školy.
MDD 2021 na kamere
Ako sme si vychutnali deň detí, do akých aktivít sme zapojili nielen žiakov, ale aj kolegov  a koľko úsmevu a radosti sme zažili si môžete pozrieť v krátkom videu. 
MDD na cirkevke
Na rozdiel od minulého roka, kedy nám to nebolo kvôli pandémii dopriate, sme si tento rok mohli Medzinárodný deň detí užiť naplno. Školský dvor sa od rána zaplnil deťmi, ktoré síce vo vyčlenených priestoroch a s rúškami na ústach, ale o to s väčšou radosťou plnili tie najrozmanitejšie úlohy, ktoré si pre ne pripravili naše pani učiteľky.
Sv. omša 3.6. o 9:00
Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na štvrtkovej (03.06. 2021) sv. omši o 09:00 zo školskej kaplnky pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie telo. Link: https://youtu.be/kgMr8zqKCP0 Prajeme Vám požehnaný čas.
Rodičovské stretnutie 02.06.
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční online formou.
Tehlička 2021
27.5. 2021 sa na našej škole uskutočnila zbierka pre potreby obnovy komunitného domu pre saleziánskych dobrovoľníkov a deti z jakutského mesta Aldan. Chceme   úprimne vyjadriť veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, pretože sa nám podarilo vyzbierať úžasných 400 €. Finančné prostriedky dnes poputujú na účet saleziánskeho združenia SAVIO, ktoré projekt renovácie finančne podporuje.
Ponuka denného letného tábora
Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky ponúka denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v priestoroch cirkevnej školy. Tábor je určený pre deti I. stupňa našej školy (uprednostňujeme deti 1. - 3. ročníka).
Sv. omša 13.5. o 9:00
Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na štvrtkovej  (13.05. 2021) sv. omši o 9:00 zo školskej kaplnky. Link: Sv. omša Prajeme Vám požehnaný čas.
Ľúbime Vás – všetkým mamičkám ku dňu matiek od detí cšm
Milé mamičky, deti cšm si v spolupráci s pani učiteľkami a vychovávateľkami pre Vás pripravili darček ku dňu matiek v podobe videa. My sa spolu s nimi pripájame k želania všetkého dobrého a poďakovaniu za povolanie MATKA, ktoré ste vo svojom živote prijali.
Sv. omša 7.5. o 8:00
Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na piatkovej (07.05. 2021) sv. omši o 8:00 zo školskej kaplnky. Link: Svätá omša Prajeme Vám požehnaný čas.
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2020/2021 – aktualizácia k 03.05.2021
Vážení rodičia, zverejňujeme aktualizovanú Smernicu o vnútornom režime školy. Zmeny sú vyznačené červenou farbou.
Nové číslo školského časopisu Rybka
Milí priatelia, prinášame nové číslo nášho školského časopisu Rybka TU.
Sv. omša 28.4. o 10:00
Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na 28.04. 2021 sv. omši o 10:00 zo školskej kaplnky. Link tu: Svätá omša Prajeme Vám požehnaný čas.
Deň Zeme
Rýľ, hrable, motyka. To boli počas  Dňa Zeme pomôcky našich ôsmakov a deviatakov. Pri príležitosti tohto sviatku sa zapojili do úpravy vonkajšieho i vnútorného okolia školy. V budove školy dostali všetky izbové kvety novú,  čerstvú rašelinu. V exteriéri pred vstupom do školy sa v záhonoch plelo, vykopávali  sa staré korene, vyrovnával sa terén, vyhrabávalo sa suché lístie, dosýpala sa mulčovacia kôra.
Ako pomôcť deťom zvládnuť digitálny svet
Pozývame všetkých, ktorí sa venujú výchove a vzdelávaniu detí a majú záujem dozvedieť sa praktické a užitočné informácie od autorky dvoch výchovných bestsellerov Klub nerozbitných detí a Krotitelia displejov.
Tešíme sa na našich budúcich prváčikov
„Kamaráti to je zvesť, už mám veru rôčkov šesť!  Už ma čaká škola veľká a v nej moja učiteľka.“ Tieto milé, krátke veršíky sa ozývali v dňoch 19.a 20.apríla z tried, v ktorých sa konal zápis budúcich prváčikov. Sme radi,...
Micro:bit u šiestakov
9. 4. 2021 sa tri skupiny žiakov šiesteho ročníka zúčastnili online workshopu „Základy práce s micro:bitom“, cez projekt ENTER. Čo je micro:bit ? Je to najjednoduchší programovateľný plošný spoj (minipočítač). Pomocou jednoduchého objektového programovania sa žiaci naučili, ako mu zadať...
Aktuality od 19. apríla
Vážení rodičia, priatelia, dovoľujeme si Vám poslať aktuálne informácie k návratu žiakov do školy. Aktuality Na stránke školy a v prílohe správy je aktualizovaná Interná smernica o vnútornom režime školy s vyznačenými zmenami – smernica osobitne definuje Plán adaptačného obdobia pre žiakov...
Sv. omša 15. 4 o 9:00
Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na štvrtkovej (15.04. 2021) sv. omši o 9:00 zo školskej kaplnky. Link: Sv. omša Prajeme Vám požehnaný čas.
Vzdelávanie od 19. apríla
Vážení rodičia, priatelia, v zmysle dnešných usmernení ministerstva školstva je obnova prezenčného vyučovania pre ďalších žiakov školy naplánovaná takto: 1. od 19. apríla žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, 2. od 26. apríla žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ. Prezenčná výuka je podmienená priaznivou epidemiologickou situáciou...
2% pre našu cirkevnú školu
Darovať podiel zo zaplatenej dane je stále možné. Daňové úrady spracúvajú vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podaných zamestnancami do konca apríla a daňovníkmi v daňových priznaniach podaných do konca marca.
Rodičovské stretnutie 15.4.
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutie. Uskutoční sa online formou.
Obnovujeme vyučovanie na I. st., 4.G
Vážení rodičia, priatelia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od pondelka 12. apríla obnovuje školské vyučovanie v prezenčnej forme pre žiakov I. stupňa a posledný ročník strednej školy.
Sv. omša 9. 4. o 8:00
Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na piatkovej (09.04. 2021) sv. omši o 8:00 zo školskej kaplnky. Link tu: Svätá omša Prajeme Vám požehnaný čas.
Aj naďalej v nezmenenom režime
Milí rodičia, priatelia, tak napokon sa návrat do škôl odďaľuje a aj v týždni po veľkonočných prázdninách zostáva režim nezmenený (zatiaľ je určené, že do 11.4.)
Mišova výzva: OBJA-V-SEBE
S malými prestvávkami sa už skoro rok učíme z domu. Priznajme si, mnohí sme trochu (a niektorí i viac) zleniveli, stratili dobré pracovné návyky.
Nové číslo Rybky
Milí priatelia, prinášame nové číslo nášho školského časopisu Rybka TU.

Povedali o ...

Nenašli sa žiadne postrehy.

Práve prebieha

Načítavam zvonenia ..

Práve neprebieha žiadna udalosť.

Čo nás čaká

Slávik Slovensko

01.10. 09:00

01.10. 10:40
Spojená škola

Svätá omša

01.10. 08:00

01.10. 08:50
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (františkánsky)

Fotogaléria

Cirkevná v pohybe

Cirkevná v pohybe

Letný tábor ŠKD

Letný tábor ŠKD

MDD 2021

MDD 2021

Deň Zeme

Deň Zeme

Zápis budúcich prváčikov

Zápis budúcich prváčikov