Mgr. Andrej Sklenár

Mgr. Andrej Sklenár

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Život je ako cvičenie, čím je ťažšie, tým silnejším sa stávaš.

Organizačná zložka školy

Gymnázium, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Telesná a športová výchova
Telesná a športová výchova

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne