Mgr. Andrej Sklenár

Mgr. Andrej Sklenár

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Gymnázium, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Telesná a športová výchova
Telesná a športová výchova

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne