MGr. Jana Neužilová

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

"Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein

Predmety, ktoré učí

Slovenský jazyk a literatúra
Občianská náuka
Slovenský jazyk a literatúra

Krúžky, ktoré vedie

Cvičenia zo slovenského jazyka