Search

Partnerská spolupráca s Biskupským gymnáziom v Brne

Naša škola vyvíja každoročne snahu o posilňovanie vzájomných vzťahov medzi našou školou a Biskupským gymnáziom v Brne. Spolupráca prebieha každoročne  vo forme jednodňových vzájomných návštev, počas ktorých si študenti pripravujú pestré aktivity ako súťaže, predstavenia, prehliadky mesta či návštevy rôznych podujatí. Po spoločnom programe nasleduje  obed, po ktorom si študenti vymieňajú svoje zážitky a  skúsenosti, porovnávajú  vzdelávacie programy na jednotlivých školách a veľakrát zažijú úsmevné chvíle, keď narazia na slovíčko, ktorému nerozumejú. Vďaka tejto spolupráce spoznávajú študenti krásy a zaujímavosti jednotlivých miest, objavujú spoločné i rozdielne znaky svojich kultúr  a jazyka a upevňujú si priateľstvá.

Partnerská spolupráca s Biskupským gymnáziom Josephinum v Hildesheime

Spoluprácu založilo v roku 2012 ešte vtedy existujúce Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne. Po ukončení činnosti tohto gymnázia a s príchodom niektorých jeho študentov na našu školu sme túto spoluprácu v roku 2016 prebrali my a odvtedy v nej pokračujeme. 

Biskupské gymnázium Josephinum v nemeckom Hildesheime patrí medzi najstaršie školy v Nemecku. Bolo založené v roku 815, a tak tesne pred nadviazaním našej spolupráce oslavovalo 1200. výročie  založenia. Naša spolupráca sa realizuje v rámci vzájomných 5-dňových pobytoch našich študentov v Nemecku a nemeckých študentov u nás na Slovensku. Je to skvelá príležitosť pre študentov na zlepšenie si svojich jazykových zručností, obohatenie slovnej zásoby, spoznanie inej kultúry, prezretie si historických pamiatok, zoznámenie sa so zvykmi a tradíciami Nemecka. Žiaci sú ubytovaní zadarmo v hosťovských rodinách, platia si len cestu – letenku. Doobeda sú prítomní na niektorých vyučovacích hodinách, absolvujú exkurzie, zúčastňujú sa spoločných športových podujatí . Každodenný program  býva veľmi nabitý a navečer sa študenti vracajú do svojich rodín, ktoré im sa ďalej venujú. Nemecké rodiny bývajú veľmi pohostinné, správajú sa k našim študentom ako k vlastným deťom a naši študenti sa tu cítia „gut aufgehoben“, čo znamená niečo ako v bavlnke, čiže je o nich výborne postarané. Študenti komunikujú so svojimi hosťovskými rodičmi v angličtine alebo v nemčine, podnikajú spoločné výlety a ochutnávajú špeciality nemeckej kuchyne. Po návrate z  pobytu v Hildesheime im v pamäti ešte dlho ostávajú krásne spomienky pretkané intenzívnymi zážitkami.