Anna Šúňová

Anna Šúňová

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

"Učiteľ, ktorý nedokáže podporiť aj toho najslabšieho žiaka v triede, si nezaslúži titul učiteľ."

Organizačná zložka školy

Gymnázium, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Prezentačné zručnosti
Informatika
Informatika

Krúžky, ktoré vedie