Zbierka školských pomôcok

Milí rodičia a žiaci, začína sa ďalší školský rok a preto sa Slovenská katolícka charita rozhodla opäť zorganizovať Zbierku školských pomôcok, do ktorej by sme sa opäť ako škola radi zapojili. Zbierka školských pomôcok na našej škole bude prebiehať od 5.9. 2023 – do 14.9. 2023 Darovať môžete napr. písacie potreby, zošity, rysovacie pomôcky, výtvarné potreby, vrecúška a pod., ktoré […]