Zbierka školských pomôcok

Zbierka školských pomôcok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Milí rodičia a žiaci,

začína sa ďalší školský rok a preto sa Slovenská katolícka charita rozhodla opäť zorganizovať Zbierku školských pomôcok, do ktorej by sme sa opäť ako škola radi zapojili.

Zbierka školských pomôcok na našej škole bude prebiehať od 5.9. 2023 – do 14.9. 2023

Darovať môžete napr. písacie potreby, zošity, rysovacie pomôcky, výtvarné potreby, vrecúška a pod., ktoré prosím odovzdajte triednemu učiteľovi.

Vyzbierané pomôcky pôjdu do núdznych rodín v Nitre a Rožňave.

Pomôžeme tak napríklad Andrejkovi, ktorý ide do 3. ročníka na ZŠ. Spolu s mamičkou a 5 súrodencami sa sa ocitol vo veľmi ťažkej životnej situácii, sú zaradení v projekte chráneného bývania a preto sú vďační za každú pomoc, ktorá im pomôže prekonať tieto náročné chvíle. Kľudne ho môže potešiť aj krátkym listom, ktorý mu tiež isto pomôže nastúpiť do ďalšieho školského roka 🙂

Andrejko by najviac potreboval:

  • zošity  č. 513 – 20 ks; č. 520 – 1 ks; č. 624 – 2 ks
  • notový zošit – 1 ks
  • náčrtník A4 – 2 ks
  • výkresy A4 – 30 ks
  • výkresy A3 – 10 ks
  • farebný papier – 2 ks
  • ceruzkové farbičky, voskovky,
  • 2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, plastelína, guma, pravítko, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, paleta, nádoba na vodu, igelitový obrus.

Všetky vyzbierané pomôcky sa prerozdelia aj do ďalších rodín, ktoré sú v projektu zapojené.

Ďakujeme za Vašu pomoc, ochotu a spolupodieľanie sa!

CS Malacky

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-7560
Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové...
Rudar_A3_CSM
Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.
IMG_9134
Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských...
IMG_20230911_132358_1
Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i...