Letný konverzačný kurz TALK TALK

V týždni od 23.8- 27. 8., kedy sa letné prázdniny pomaly chýlili ku koncu, sa 31 našich učeniachtivých žiakov zúčastnilo kurzu angličtiny s názvom Talk Talk. Zažili opäť neopakovateľné chvíle s lektormi, ktorým boli zverení. Žiaci boli podľa veku rozdelení do dvoch skupín.

Slávnostné otvorenie MŠ

3. septembra 2021 sme slávnostne otvorili novú Materskú školu Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Súčasťou otvorenia bola sv. omša, ktorú celebroval Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. Slávnostnú liturgiu sprevádzal zbor z cirkevného konzervatória pod vedením jeho riaditeľa a organistu Mgr. Art. Mareka Vrábla, ArtD.

Zbierka školských pomôcok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA aj v tomto roku organizuje a my sa opäť radi zapájame do zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín, detských domovov a krízových centier.
Kedy? 6. 9. 2021 – 15. 9. 2021