Deň rodiny

Milé spoločenstvo cirkevnej školy, drahí priatelia, po ročnej odmlke, kedy sme sa nemohli spoločne stretnúť sa veľmi tešíme, že opäť sa budeme môcť vidieť naživo na Dni rodiny v areály našej cirkevnej školy. Prijmite naše srdečné pozvanie dňa 29.05.2022. cšm

Riaditeľské voľno 18.5.2022

Z organizačných dôvodov zabezpečenia Testovania5 udeľuje riaditeľ SpŠ sv. Františka Assiského Malacky riaditeľské voľno pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ.

English stars

V pondelok 9.5. sa na našej škole uskutočnilo kolo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Englishstar. Svoje vedomosti a zručnosti si otestovali žiaci 1. až  9. ročníka. Táto výzva umožnila žiakom zábavnou formou porovnať si svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Už teraz sme zvedaví na výsledky našich English stars.

Seminár za občianské vzdelávanie na tému Ukrajina, Slovensko, svet a my

Výber študentov z 3.G triedy sa v sobotu 7.5. v Bratislave zúčastnil na seminári za občianske vzdelávanie na tému Ukrajina, Slovensko, svet a my. Študenti si vypočuli dve zaujímavé prednášky. Jednu viedol politológ Grigorij Mesežnikov a druhú historik Kamil Sládek. Obe poukazovali na aktuálne dianie vojny Ruska na Ukrajine, činnosť politických špičiek či historické paralely napríklad […]

Prečo písať ročníkový projekt?

Študenti prvého a druhého ročníka gymnázia prezentovali v uplynulých dňoch svoje ročníkové projekty. Témy si vyberali podľa svojich záujmov a priorít. V spolupráci s rovnako dobrovoľne zvoleným konzultantom vypracovali prácu, ktorú pred ostatnými gymnazistami a porotou hodnotiacou odbornú úroveň práce, jej spracovanie do prezentácie či ústnu obhajobu prezentovali. Mnohé vysoko kvalitné výstupy študentov aj tento rok potvrdili, že takýto spôsob nadobúdania […]

Študentská konferencia

Po online ročníku sa dňa 6.mája uskutočnil prezenčný, a to už IX. ročník študentskej konferencie. Cieľom konferencie je nielen udržiavať a upevňovať vzťahy medzi súčasnými i bývalým í študentami cirkevného gymnázia, ale najmä ponúkať priestor pre spoločnú komunikáciu o významných témach, ktoré sa dotýkajú nášho každodenného života. V neposlednom rade študentská konferencia prináša študentom inšpirácie a alternatívy pre ich ďalšie vysokoškolské […]

Tlačové správy zo športových podujatí :)

4. 2022 OLOV Olympijský odznak všestrannosti je celonárodný projekt Slovenského olympijského a športového výboru zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Dňa 28. 4. 2022 sa v Bratislave konalo za prítomnosti Olympijskej víťazky Zuzany Rehák – Šteffečekovej a Ivana Husára, štátneho tajomníka pre šport krajské kolo súťaže jednotlivcov a družstiev ZA prítomnosti Ivana Husára Spojenú školu sv. Františka Assiského […]

Výlet do múzea mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy bolo krásne a zaujímavé. Prechádzali sme jednotlivé miestnosti, kde nás čakalo prekrásne zdobenie stropu. Starožitné veci upútali našu pozornosť,  ako trieda sme o nich diskutovali.  Vždy nám pani učiteľka dávala otázky, z akého slohu pochádzajú okná, klenby, zdobenia a samotné budovy. Ku koncu exkurzie sme hrali hru, ktorá nám mala ukázať, kedy sa prestavali pôvodné budovy […]

Zbierka pre Ukrajinu

V spolupráci s bratislavskou Charitou a najmä s vami – žiakmi a rodičmi – sa nám  podarilo vyzbierať množstvo potravín a drogérie pre Ukrajinu. Ďakujeme.

Deň vody 2022

Žiaci 5. až 7. ročníka sa tento rok  stali doslova realizátormi projektového dňa. Hlavnou témou boli rieky. Každá trieda vytvorila vlastný poster či prezentáciu zameranú na konkrétnu rieku vo svete či na Slovensku, a to z hľadiska biologického, geografického, technického alebo historického. Žiaci využili svoje silné stránky ako skupinová spolupráca, hľadanie odpovedí či vytváranie 3D modelov. […]