Angličtina pre 3. – 4. ročník ZŠ

Krúžok vedený študentkou Gymnázia: Tereza Tomšová, 3.G Krúžok ANJ je zameraný pre žiakov 3.-4. ročníka ZŠ, aby hravou formou precvičovali slovnú zásobu a jazyk.štruktúry ANJ

Angličtina hrou pre 1. ročník ZŠ

Krúžok vedený študentkou Gymnázia: Liana Nováková, 3.G Krúžok ANJ je zameraný pre žiakov 1. ročníka ZŠ, aby hravou formou precvičovali slovnú zásobu ANJ

Zápis do 1.ročníka

V dňoch 14. a 15. apríla sa v našej škole konal zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ. Ďakujeme všetkým šikovným predškolákom za to, že prišli a ukázali svoje zručnosti, schopnosti i vedomosti. Na všetkých Vás sa tešíme v septembri !

Zápis do 1.ročníka

V dňoch 14. a 15. apríla sa v našej škole konal zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ. Ďakujeme všetkým šikovným predškolákom za to, že prišli a ukázali svoje zručnosti, schopnosti i vedomosti. Na všetkých Vás sa tešíme v septembri !

Hviezdoslavov Kubín – Zúbkove pramene

Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín- Zúbkove pramene. Reprezentovali nás Miriam Pucherová, 3.B, v kategórii poézia, Ester Fedorová, 4.A , v kategórii próza, Natália Fedorová, 7.B , v kategórii próza. Svojím vynikajúcim umeleckým výkonom dievčatá zaujali porotu a dosiahli naozaj krásne umiestnenia.  Miriam skončila na 2.mieste. Ester a Natália svoje […]

Deň vody na 1. stupni

Aj tento rok sme oslávili Svetový deň vody, ako inak – pri vodnej ploche. Žiaci 1.- 2.roč. skúmali vodný tok potoka Malina a žiaci 3.- 4.roč. navštívili Babie jazero vo Veľkých Levároch. Opäť k nám zavítal pán Gordon – skaut, ktorý nás sprevádzal našim dňom. Precvičili sme si prácu s kompasom, mikroskopom, filtračným papierom a […]