Search

Angličtina hrou pre 1. ročník ZŠ

Krúžok vedený študentkou Gymnázia: Liana Nováková, 3.G

Krúžok ANJ je zameraný pre žiakov 1. ročníka ZŠ, aby hravou formou precvičovali slovnú zásobu ANJ

Fotogaléria