Konverzačný krúžok ANJ pre 6., 7., 8. ročník

Krúžok je zameraný na rozšírenie slovnej zásoby a jej aktívnom používaní v komunikácii. Zároveň si žiaci budú upevňovať nadobudnuté gramatické vedomosti. Okrem aktívneho rozprávania budú žiaci rôznym spôsobom pracovať so zadaným textom (čítanie, počúvanie, video).

Matematické prechádzky

pondelok a podľa dohody aj poldňové/ celý deň skôr cez víkend Práca s programom MathCityMap, tvorba prechádzok cez daný program a absolvovanie reálnych matematických prechádzok v rôznych mestách.

Rope skipping

Externý lektor: p. Hadová Skákanie cez švihadlo pozná asi každý, ale viete že je to šport, ktorý má svoje pravidlá, rozhodcov a aj majstrovstvá sveta? Rope skipping je skákanie cez švihadlo, kde používame rôzne triky, otočky, tanec. Je výbornou zábavnou voľnočasovou aktivitou, ale aj súťažnou aktivitou, ktorá má svoje súťažné pravidlá, rozhodcov, súťaže.

Turisticko-cyklistický krúžok

krúžok prebieha po vzájomnej dohode Krúžok je zameraný na rozvoj telesných zručností žiaka. Hlavným obsahom krúžku je turistika, cyklistika, pohyb a vzťah k prírode. Krúžok bude prebiehať nepravidelne a po vzájomnej dohode medzi žiakmi. Väčšinou sa uskutoční počas celého roka a najmä popoludní a cez víkendy, prípadne podľa dohody cez týždeň. Žiaci na krúžku spoznajú […]

DEŇ VODY 2022

Téma: Rieka – zdroj života. Cieľová skupina: triedy 5. – 7. ročníka ZŠ

iBobor

tréningové kolo www.ibobor.sk